X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ندای خاموش

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید

جمعه 2 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 04:45 ب.ظ

این دوگروه

به تاریخ که نگاه می کنم کم نیستند کسانی که در لباس حق رفته اند تا به هدف باطل خود برسند و در راه رسیدن به هدفشان با حق طلبان واقعی روبرو شده اند.

گروه مدعیان برای رسیدن به هدف مجازند هر وسیله و حیله ای را که می توانند به کارگیرند. اما گروه دوم، هرچند هدفی بسیار والا دارند اما راهشان جدای از هدفشان نیست.

برای افرادی که به ناگاه در بین این دو گروه قرار می گیرند در ابتدا تشخیص درست و نادرست آنقدر راحت نیست و فضای حاکم مبهم و غبارآلود به نظر می رسد. هردو گروه خود را چنان توصیف می کنند که گویی بهترینند. شگفتا که گاهی برخی از مدعیان بهتر از برخی از راستگویان می توانند حق را توصیف کنند و خود را پیرو آن بنمایانند.

اما روزگار بزنگاه هایی دارد که در آن سره از ناسره بازشناخته می شود. گویی در دنیا ملائکی منتظرند تا کسی ادعایی بکند و آنان به سرعت صحنه اثبات ادعا را فراهم کنند. در این بزنگاه ها رفتار این دو گروه یکسان نیست.

این دو گروه با مخالفینشان یکسان برخورد نمی کنند، چراکه یکی قصد شکستن و رد شدن دارد و قصد دیگری اصلاح کردن و رشد دادن است.

اگر در بین گروه مدعیان کسی حقی را بگوید که دروغشان را برملا کند مجازند هر طور که لازم باشد با او برخورد کنند و اگر در گروه راستان کسی دروغی را فریاد کند از آنجا که به خود و خدایشان اعتماد دارند آن را به فرصتی برای آشکار کردن حقیقت بدل می کنند.

و ...

به هرحال ناظر رفتار این دو گروه هم می تواند به ادعاها و سخنان بسنده کند و هم اینکه رفتارشان را در بزنگاه های دشوار زندگی که برحق باقی ماندن تعارض شدیدی با خودخواهی دارد رصد کند.