X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ندای خاموش

چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید

چهارشنبه 9 دی‌ماه سال 1388 ساعت 12:19 ق.ظ

بدعت

می خواستم راجع به وقایع اخیر بنویسم اما مطلبی رو دیدم که به نظرم ریشه ای تر اومد و فکر کردم نشر اون ممکنه برای بقیه هم مفید باشه:


بخشی از تفسیر عمومی خطبه پنجاهم، نوشته علامه محمد تقی جعفری

"جز این نیست که ابتداء بروز آشوب ها و فتنه ها هوی هایی است که مورد تبعیت قرار می گیرند و احکامی است که بدعت گذاشته می شوند. در این فتنه ها با کتاب خدا مخالفت می شود و مردانی از مردان دیگر برمبنایی غیر از دین خداوندی تبعیت می کنند"

 

نخستین عوامل بدعت ها و نتایج آنها

بدعت های ویران گر در یک جامعه اسلامی، به طور ناگهانی و یا با آگاهی کامل مردم به انحراف آن بدعت ها از مکتب بروز نمی کنند. همچنین بدان جهت که دین اسلام مجموعه ای از اصول و عقاید فطری و احکام و تکالیف سازنده مادی و معنوی است، لذا به وجود آوردن بدعت ها در چنین مکتبی هرکز به عوامل منطقی مستند نخواهد بود. آیا می توان برای تحریف این اصل که "ستمکار نمی تواند زمامداری جامعه را به دست بگیرد" یک عامل صحیح و دلیل منطقی پیدا کرد؟! نه هرگز، بنابراین، هر عامل و دلیلی که برای تجویز زمامداری ستمکار برجامعه [که بدعت است] در نظر گرفته شود، چیزی جز هوی و هوس بنیانگذاران بدعت نخواهدبود.

...

پس از آنکه بدعت هایی در یک جامعه به وسیله هواها و خودپرستی ها بروز کرد، نوبت ظهور فتنه ها و آشوب ها فرا می رسد، زیرا طبیعی است که بدعت ها هر اندازه هم که ماهرانه و عوام فریبانه به اجتماع عرضه شوند، بالاخره با متن واقعیات دین که با قرآن محوری و حفظ سنت و فعالیت عقول سالم پاکان جامعه برای خردمندان جامعه تثبیت شده است، ناهماهنگ و ناسازگار شده، موجب بروز آراء و عقاید و تاویلات و تفسیرات شخصی می شود و شعله های فتنه و آشوب زبانه می کشد و گروه بندی ها شروع می شود.